rezerwacje online

REGULAMIN

Regulamin korzystania z kortów/tenisa stołowego oraz zajęć grupowych SQUASH/BADMINTON

Ogólne zasady korzystania z usług Klubu City Sports 4 People.

 1. Klub Sportowy "City Sports 4 People" (dalej zwany "Klubem") zapewnia dostęp do obiektów sportowych, w tym 3 kortów do squasha, 3 kortów do badmintona, 1 stołu do tenisa stołowego oraz prowadzi zajęcia fitness na 2 salach.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników Klubu.
 3. Osoby korzystające z obiektu Klubu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Klub zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.
 5. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z usług Klubu tylko pod opieką opiekuna, który ponosi pełna odpowiedzialność.
 6. Wszyscy użytkownicy obiektu Klubu zobowiązani są do zachowania porządku oraz dbania o czystość w obrębie obiektu.
 7. Wszelkimi szkodami wyrządzonymi na obiekcie, sprzęcie sportowym lub innych urządzeniach należących do Klubu zostanie obciążona osoba, która wyrządziła szkodę. Klient zobowiązany jest wówczas do pokrycia 50% wartości rynkowej nowego sprzętu.
 8. Klub oraz pracownicy obsługi nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu.
 9. Klub jest przyjazny dla zwierząt, jednak właściciele zwierząt są odpowiedzialni za zachowanie i czystość swoich zwierząt na terenie Klubu.
 10. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 13, poz.883 z pzm), każdy Klient, przebywający na terenie naszego klubu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do personalizacji Bazy Klientów City Sports 4 People oraz wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęć, filmów itp.) w celach marketingowych (relacje na stronach społecznościowych klubu Facebook, Instagram, reportaże; wysyłania wiadomości SMS,e-mail (newsletter); komunikację telefoniczną. Dodatkowo każdy klient dokonujący rezerwacji kortów, zapisów na szkółki/treningi, zobowiązany jest do podania swojego imienia nazwiska oraz numeru telefonu.

BEZPIECZEŃSTWO.

 1. OBOWIĄZKOWE JEST POSIADANIE CZYSTEGO ZMIENNEGO OBUWIA SPORTOWEGO (ZMIENIONE NA HALI, NIE W DOMU LUB W AUCIE) z jasnymi, niebrudzącymi podeszwami.
 2. Wszystkie osoby korzystające z obiektu Klubu zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 3. Z oferty Klubu mogą korzystać osoby, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wzmożonej aktywności fizycznej.
 4. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu a także zabrania się przebywania osobom będącym pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.
 5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub kontuzje, które mogą się zdarzyć w trakcie korzystania z obiektu Klubu.

ZASADY REZERWACJI KORTÓW SQUASH/BADMINTON ORAZ TENIS STOŁOWY.

 1. Każda rezerwacja kortów/stołu do tenisa wymaga PRZEDPŁATY (płatność online) w momencie rezerwowania.
 2. Klub nie będzie prowadził rezerwacji kortów/stołu do tenisa w żaden inny sposób niż ONLINE.
 3. Po dokonaniu rezerwacji, Klient ma 30 minut na opłacenie ONLINE (przez Przelewy24). Brak uiszczenia wymaganej opłaty skutkuje automatycznym usunięciem rezerwacji z systemu. Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji e-mailem.
 4. Rezerwację można dokonać/anulować przez stronę citysports.com.pl lub aplikację RESERVISE.
 5. Podczas dokonywania rezerwacji Klient zobowiązuje się do przestrzegania warunków, które wymagają zgłoszenia anulacji minimum 9 h przed planowanym rozpoczęciem.
 6. W przypadku anulowania/zmiany terminu opłaconej rezerwacji zgodnie z regulaminem (9h przed rozpoczęciem), klub NIE zwraca środków na konto Klienta, a przenosi je na kolejną rezerwację. Klient ma 7 dni na wykorzystanie środków, licząc od dnia anulowania rezerwacji. UWAGA!!! Takiej zmiany dokonać można TYLKO i WYŁĄCZNIE przez recepcję klubu.
 7. W przypadku nieodwołania opłaconej rezerwacji lub anulowania nie na czas (9 h przed rozpoczęciem), klub NIE będzie zwracał środków ani NIE będzie przenosił ich na kolejną rezerwację.
 8. Podczas rezerwacji Klient może zadeklarować posiadanie kart partnerskich MultiSport, MedicoverSport, FitProfit lub PZUsport, wówczas płatność zostanie pomniejszona o 15 PLN za jedną kartę (maksymalnie 2 karty na jeden kort) UWAGA! Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zarejestrowania karty partnerskiej w recepcji klubu przed rozpoczęciem rezerwacji.
 9. Rezerwacja kortu na 90 minut (1,5h) – Klient rezerwuje kort na 1h, deklaruje liczbę posiadanych kart partnerskich lub ich brak, opłaca ONLINE. Następnie kontaktuje się z recepcją klubu telefonicznie. Recepcja wydłuży rezerwację, a dopłata za 30 minut będzie do uregulowania w recepcji klubu.
 10. W cenie rezerwacji kortu badmintona zawarte jest wypożyczenie rakiet, a lotki można zakupić w recepcji lub przynieść własne. W cenie rezerwacji kortu squasha zawarte jest wypożyczenie rakiet i piłek.

ZASADY REZERWACJI NA ZAJĘCIA GRUPOWE – SZKÓŁKI SQUASH/BADMINTON.

 1. Każda rezerwacja zajęć grupowych badminton/squash wymaga PRZEDPŁATY (płatność online) w momencie rezerwowania.
 2. Klub nie będzie prowadził rezerwacji miejsc na zajęcia w żaden inny sposób niż ONLINE.
 3. Po dokonaniu rezerwacji, Klient ma 30 minut na opłacenie ONLINE (przez Przelewy24). Brak uiszczenia wymaganej opłaty skutkuje automatycznym usunięciem rezerwacji z systemu. Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji e-mailem.
 4. Rezerwację można dokonać przez stronę citysports.com.pl lub aplikację RESERVISE.
 5. Podczas dokonywania rezerwacji Klient zobowiązuje się do przestrzegania warunków, które wymagają zgłoszenia anulacji minimum 9 h przed planowanym rozpoczęciem.
 6. W przypadku anulowania/zmiany terminu opłaconej rezerwacji zgodnie z regulaminem (9h przed rozpoczęciem), klub NIE zwraca środków na konto Klienta, a przenosi je na kolejną rezerwację. Klient ma 7 dni na wykorzystanie środków, licząc od dnia anulowania rezerwacji. UWAGA!!! Takiej zmiany dokonać można TYLKO i WYŁĄCZNIE przez recepcję klubu.
 7. W przypadku nieodwołania opłaconej rezerwacji lub anulowania nie na czas (9 h przed rozpoczęciem), klub NIE będzie zwracał środków ani NIE będzie przenosił ich na kolejną rezerwację.
 8. Podczas rezerwacji Klient może zadeklarować posiadanie karty partnerskich MultiSport, MedicoverSport, FitProfit lub PZUsport, wówczas płatność zostanie pomniejszona o 15 PLN. UWAGA! Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zarejestrowania karty partnerskiej w recepcji klubu przed rozpoczęciem rezerwacji.
 9. W cenie rezerwacji szkółki zawarty jest sprzęt potrzebny do zajęć.

Regulamin korzystania z zajęć fitness

Ogólne zasady korzystania z usług Klubu City Sports 4 People.

 1. Klub Sportowy "City Sports 4 People" (dalej zwany "Klubem") zapewnia dostęp do obiektów sportowych, w tym 3 kortów do squasha, 3 kortów do badmintona, 1 stołu do tenisa stołowego oraz prowadzi zajęcia fitness na 2 salach.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników Klubu.
 3. Osoby korzystające z obiektu Klubu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Klub zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.
 5. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z usług Klubu tylko pod opieką opiekuna, który ponosi pełna odpowiedzialność.
 6. Wszyscy użytkownicy obiektu Klubu zobowiązani są do zachowania porządku oraz dbania o czystość w obrębie obiektu.
 7. Wszelkimi szkodami wyrządzonymi na obiekcie, sprzęcie sportowym lub innych urządzeniach należących do Klubu zostanie obciążona osoba, która wyrządziła szkodę. Klient zobowiązany jest wówczas do pokrycia 50% wartości rynkowej nowego sprzętu.
 8. Klub oraz pracownicy obsługi nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu.
 9. Klub jest przyjazny dla zwierząt, jednak właściciele zwierząt są odpowiedzialni za zachowanie i czystość swoich zwierząt na terenie Klubu.
 10. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 13, poz.883 z pzm), każdy Klient, przebywający na terenie naszego klubu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do personalizacji Bazy Klientów City Sports 4 People oraz wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęć, filmów itp.) w celach marketingowych (relacje na stronach społecznościowych klubu Facebook, Instagram, reportaże; wysyłania wiadomości SMS,e-mail (newsletter); komunikację telefoniczną. Dodatkowo każdy klient dokonujący rezerwacji kortów, zapisów na szkółki/treningi, zobowiązany jest do podania swojego imienia nazwiska oraz numeru telefonu.

BEZPIECZEŃSTWO.

 1. OBOWIĄZKOWE JEST POSIADANIE CZYSTEGO ZMIENNEGO OBUWIA SPORTOWEGO (ZMIENIONE NA HALI, NIE W DOMU LUB W AUCIE) z jasnymi, niebrudzącymi podeszwami.
 2. Wszystkie osoby korzystające z obiektu Klubu zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 3. Z oferty Klubu mogą korzystać osoby, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wzmożonej aktywności fizycznej.
 4. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu a także zabrania się przebywania osobom będącym pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.
 5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub kontuzje, które mogą się zdarzyć w trakcie korzystania z obiektu Klubu.

REGULAMIN REZERWACJI NA ZAJĘCIA FITNESS.

 1. Uczestnictwo w zajęciach grupowych fitness wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca przez stronę (STREFA FITNESS) lub Aplikację eFitness.
 2. Na zajęcia można się zapisać maksymalnie 5 dni do przodu.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku, gdy liczba zapisanych osób na zajęcia jest mniejsza niż 4 osoby. Klub zobowiązuje się wówczas do poinformowania SMSem osób zapisanych na minimum 1h przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Zajęcia fitness trwają 50 minut, przy czym zajęcia specjalistyczne typu Joga trwają 75 minut.
 5. Karnety fitness są ważne 30 dni od daty zakupu.
 6. Karnety są wystawiane imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby.
 7. Karnety na określoną liczbę wejść nie podlegają zawieszeniu. Karnet OPEN może być zawieszony na 5 dni.
 8. Dla posiadaczy kart partnerskich MULTISPORT/MEDICOVER SPORT/FIT PROFIT/PZU SPORT wymagana jest wpłata kaucji 25 PLN, co daje możliwość rezerwacji miejsca na 1 zajęcia. Instrukcja jak wpłacić kaucję i zasady działana kaucji za posyłaniem (link)
 9. Klient może wystąpić o zwrot kaucji w dowolnym momencie wysyłąjąc prośbe na e-mail: recepcja@citysports.com.pl. Po poprawnej weryfikacji, Klub zobowiązuje się do zwrotu środków na konto wskazane przez Klienta.
 10. NIEOBECNOŚĆ na zarezerwowanych zajęciach należy zgłosić nie później niż 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć, brak zgłoszenia lub odwołanie rezerwacji nie na czas, skutkuje:
   • Dla osób z kartami partnerskimi MULTISPORT/MEDICOVER SPORT/FIT PROFIT/PZU SPORT, zostaje pobrana kaucja w wysokości 25 PLN. Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji e-mailem.
   • Dla osób z karnetami na 4 zajęcia / 8 zajęć, zostaje pobrane wejście z karnetu. W Panelu Klubowicza/aplikacji eFitness takie wejście będzie oznaczone kolorem czerwonym. 
   • Dla osób z karnetami OPEN, trzykrotna nieobecność w okresie 30 dni skutkuje zablokowaniem na 7 dni możliwości zapisywania się na zajęcia oraz korzystania z karnetu. W takim przypadku uczestniczenie w zajęciach jest możliwe tylko po wykupienia wejścia jednorazowego.

 ZASADY PŁATNOŚCI.

 1. Firma oferująca usługę sprzedaży: City Sports 4 People sp. z o.o., ul. Zakrzowska 21, 51-318 Wrocław, NIP 9452174861, REGON 122915334
 2. Płatność w klubie można dokonać za pomocą gotówki, karty płatniczej oraz płatności ONLINE za pomocą PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 3. Klient, który opłaci karnet na zajęcia fitness lub jednorazowe wejście ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 7 dni od daty zakupy, jeśli NIE skorzystał z karnetu lub jednorazowego wejścia na zajęcia fitness.
 4. Klient może wystąpić o zwrot dokonanych płatności w.ws wysyłając e-mail na adres: recepcja@citysports.com.pl. Po poprawnej weryfikacji, Klub zobowiązuje się do zwrotu środków na konto wskazane przez Klienta.

Ochrona danych osobowych.

 1. Zakładając konto w City Sports 4 People sp. z o.o.  Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez City Sports 4 People sp. z o.o. Swoich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do Swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest: City Sports 4 People sp. z o.o. , 51-318 Wrocław, ul.Zakrzowska 21, NIP: 9452174861, REGON: 122915334.
 2. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, obrony lub dochodzenia w sprawie praw lub roszczeń, któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem przez Administratora działań marketingowych.
 4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera, Komunikacja SMS, Komunikacja telefoniczna w celu kontaktu z klientem.
 5. Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta innym podmiotom (odbiorcom)
 6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
 7. Dane osobowe Klienta są przechowywane w okresie trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu. W celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w szczególności przepisów podatkowych, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez klienta sprzeciwu.
 8. Klient ma prawo do dostępu do swoich wszystkich danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych przez Klienta, w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy.

 

Regulamin korzystania z kortów/tenisa stołowego oraz zajęć grupowych SQUASH/BADMINTON

Ogólne zasady korzystania z usług Klubu City Sports 4 People.

 1. Klub Sportowy "City Sports 4 People" (dalej zwany "Klubem") zapewnia dostęp do obiektów sportowych, w tym 3 kortów do squasha, 3 kortów do badmintona, 1 stołu do tenisa stołowego oraz prowadzi zajęcia fitness na 2 salach.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników Klubu.
 3. Osoby korzystające z obiektu Klubu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Klub zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.
 5. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z usług Klubu tylko pod opieką opiekuna, który ponosi pełna odpowiedzialność.
 6. Wszyscy użytkownicy obiektu Klubu zobowiązani są do zachowania porządku oraz dbania o czystość w obrębie obiektu.
 7. Wszelkimi szkodami wyrządzonymi na obiekcie, sprzęcie sportowym lub innych urządzeniach należących do Klubu zostanie obciążona osoba, która wyrządziła szkodę. Klient zobowiązany jest wówczas do pokrycia 50% wartości rynkowej nowego sprzętu.
 8. Klub oraz pracownicy obsługi nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu.
 9. Klub jest przyjazny dla zwierząt, jednak właściciele zwierząt są odpowiedzialni za zachowanie i czystość swoich zwierząt na terenie Klubu.
 10. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 13, poz.883 z pzm), każdy Klient, przebywający na terenie naszego klubu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do personalizacji Bazy Klientów City Sports 4 People oraz wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęć, filmów itp.) w celach marketingowych (relacje na stronach społecznościowych klubu Facebook, Instagram, reportaże; wysyłania wiadomości SMS,e-mail (newsletter); komunikację telefoniczną. Dodatkowo każdy klient dokonujący rezerwacji kortów, zapisów na szkółki/treningi, zobowiązany jest do podania swojego imienia nazwiska oraz numeru telefonu.

BEZPIECZEŃSTWO.

 1. OBOWIĄZKOWE JEST POSIADANIE CZYSTEGO ZMIENNEGO OBUWIA SPORTOWEGO (ZMIENIONE NA HALI, NIE W DOMU LUB W AUCIE) z jasnymi, niebrudzącymi podeszwami.
 2. Wszystkie osoby korzystające z obiektu Klubu zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 3. Z oferty Klubu mogą korzystać osoby, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wzmożonej aktywności fizycznej.
 4. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu a także zabrania się przebywania osobom będącym pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.
 5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub kontuzje, które mogą się zdarzyć w trakcie korzystania z obiektu Klubu.

ZASADY REZERWACJI KORTÓW SQUASH/BADMINTON ORAZ TENIS STOŁOWY.

 1. Każda rezerwacja kortów/stołu do tenisa wymaga PRZEDPŁATY (płatność online) w momencie rezerwowania.
 2. Klub nie będzie prowadził rezerwacji kortów/stołu do tenisa w żaden inny sposób niż ONLINE.
 3. Po dokonaniu rezerwacji, Klient ma 30 minut na opłacenie ONLINE (przez Przelewy24). Brak uiszczenia wymaganej opłaty skutkuje automatycznym usunięciem rezerwacji z systemu. Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji e-mailem.
 4. Rezerwację można dokonać/anulować przez stronę citysports.com.pl lub aplikację RESERVISE.
 5. Podczas dokonywania rezerwacji Klient zobowiązuje się do przestrzegania warunków, które wymagają zgłoszenia anulacji minimum 9 h przed planowanym rozpoczęciem.
 6. W przypadku anulowania/zmiany terminu opłaconej rezerwacji zgodnie z regulaminem (9h przed rozpoczęciem), klub NIE zwraca środków na konto Klienta, a przenosi je na kolejną rezerwację. Klient ma 7 dni na wykorzystanie środków, licząc od dnia anulowania rezerwacji. UWAGA!!! Takiej zmiany dokonać można TYLKO i WYŁĄCZNIE przez recepcję klubu.
 7. W przypadku nieodwołania opłaconej rezerwacji lub anulowania nie na czas (9 h przed rozpoczęciem), klub NIE będzie zwracał środków ani NIE będzie przenosił ich na kolejną rezerwację.
 8. Podczas rezerwacji Klient może zadeklarować posiadanie kart partnerskich MultiSport, MedicoverSport, FitProfit lub PZUsport, wówczas płatność zostanie pomniejszona o 15 PLN za jedną kartę (maksymalnie 2 karty na jeden kort) UWAGA! Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zarejestrowania karty partnerskiej w recepcji klubu przed rozpoczęciem rezerwacji.
 9. Rezerwacja kortu na 90 minut (1,5h) – Klient rezerwuje kort na 1h, deklaruje liczbę posiadanych kart partnerskich lub ich brak, opłaca ONLINE. Następnie kontaktuje się z recepcją klubu telefonicznie. Recepcja wydłuży rezerwację, a dopłata za 30 minut będzie do uregulowania w recepcji klubu.
 10. W cenie rezerwacji kortu badmintona zawarte jest wypożyczenie rakiet, a lotki można zakupić w recepcji lub przynieść własne. W cenie rezerwacji kortu squasha zawarte jest wypożyczenie rakiet i piłek.

ZASADY REZERWACJI NA ZAJĘCIA GRUPOWE – SZKÓŁKI SQUASH/BADMINTON.

 1. Każda rezerwacja zajęć grupowych badminton/squash wymaga PRZEDPŁATY (płatność online) w momencie rezerwowania.
 2. Klub nie będzie prowadził rezerwacji miejsc na zajęcia w żaden inny sposób niż ONLINE.
 3. Po dokonaniu rezerwacji, Klient ma 30 minut na opłacenie ONLINE (przez Przelewy24). Brak uiszczenia wymaganej opłaty skutkuje automatycznym usunięciem rezerwacji z systemu. Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji e-mailem.
 4. Rezerwację można dokonać przez stronę citysports.com.pl lub aplikację RESERVISE.
 5. Podczas dokonywania rezerwacji Klient zobowiązuje się do przestrzegania warunków, które wymagają zgłoszenia anulacji minimum 9 h przed planowanym rozpoczęciem.
 6. W przypadku anulowania/zmiany terminu opłaconej rezerwacji zgodnie z regulaminem (9h przed rozpoczęciem), klub NIE zwraca środków na konto Klienta, a przenosi je na kolejną rezerwację. Klient ma 7 dni na wykorzystanie środków, licząc od dnia anulowania rezerwacji. UWAGA!!! Takiej zmiany dokonać można TYLKO i WYŁĄCZNIE przez recepcję klubu.
 7. W przypadku nieodwołania opłaconej rezerwacji lub anulowania nie na czas (9 h przed rozpoczęciem), klub NIE będzie zwracał środków ani NIE będzie przenosił ich na kolejną rezerwację.
 8. Podczas rezerwacji Klient może zadeklarować posiadanie karty partnerskich MultiSport, MedicoverSport, FitProfit lub PZUsport, wówczas płatność zostanie pomniejszona o 15 PLN. UWAGA! Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zarejestrowania karty partnerskiej w recepcji klubu przed rozpoczęciem rezerwacji.
 9. W cenie rezerwacji szkółki zawarty jest sprzęt potrzebny do zajęć.

Regulamin korzystania z zajęć fitness

Ogólne zasady korzystania z usług Klubu City Sports 4 People.

 1. Klub Sportowy "City Sports 4 People" (dalej zwany "Klubem") zapewnia dostęp do obiektów sportowych, w tym 3 kortów do squasha, 3 kortów do badmintona, 1 stołu do tenisa stołowego oraz prowadzi zajęcia fitness na 2 salach.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników Klubu.
 3. Osoby korzystające z obiektu Klubu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Klub zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.
 5. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z usług Klubu tylko pod opieką opiekuna, który ponosi pełna odpowiedzialność.
 6. Wszyscy użytkownicy obiektu Klubu zobowiązani są do zachowania porządku oraz dbania o czystość w obrębie obiektu.
 7. Wszelkimi szkodami wyrządzonymi na obiekcie, sprzęcie sportowym lub innych urządzeniach należących do Klubu zostanie obciążona osoba, która wyrządziła szkodę. Klient zobowiązany jest wówczas do pokrycia 50% wartości rynkowej nowego sprzętu.
 8. Klub oraz pracownicy obsługi nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu.
 9. Klub jest przyjazny dla zwierząt, jednak właściciele zwierząt są odpowiedzialni za zachowanie i czystość swoich zwierząt na terenie Klubu.
 10. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 13, poz.883 z pzm), każdy Klient, przebywający na terenie naszego klubu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do personalizacji Bazy Klientów City Sports 4 People oraz wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęć, filmów itp.) w celach marketingowych (relacje na stronach społecznościowych klubu Facebook, Instagram, reportaże; wysyłania wiadomości SMS,e-mail (newsletter); komunikację telefoniczną. Dodatkowo każdy klient dokonujący rezerwacji kortów, zapisów na szkółki/treningi, zobowiązany jest do podania swojego imienia nazwiska oraz numeru telefonu.

BEZPIECZEŃSTWO.

 1. OBOWIĄZKOWE JEST POSIADANIE CZYSTEGO ZMIENNEGO OBUWIA SPORTOWEGO (ZMIENIONE NA HALI, NIE W DOMU LUB W AUCIE) z jasnymi, niebrudzącymi podeszwami.
 2. Wszystkie osoby korzystające z obiektu Klubu zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 3. Z oferty Klubu mogą korzystać osoby, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wzmożonej aktywności fizycznej.
 4. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu a także zabrania się przebywania osobom będącym pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.
 5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub kontuzje, które mogą się zdarzyć w trakcie korzystania z obiektu Klubu.

REGULAMIN REZERWACJI NA ZAJĘCIA FITNESS.

 1. Uczestnictwo w zajęciach grupowych fitness wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca przez stronę (STREFA FITNESS) lub Aplikację eFitness.
 2. Na zajęcia można się zapisać maksymalnie 5 dni do przodu.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku, gdy liczba zapisanych osób na zajęcia jest mniejsza niż 4 osoby. Klub zobowiązuje się wówczas do poinformowania SMSem osób zapisanych na minimum 1h przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Zajęcia fitness trwają 50 minut, przy czym zajęcia specjalistyczne typu Joga trwają 75 minut.
 5. Karnety fitness są ważne 30 dni od daty zakupu.
 6. Karnety są wystawiane imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby.
 7. Karnety na określoną liczbę wejść nie podlegają zawieszeniu. Karnet OPEN może być zawieszony na 5 dni.
 8. Dla posiadaczy kart partnerskich MULTISPORT/MEDICOVER SPORT/FIT PROFIT/PZU SPORT wymagana jest wpłata kaucji 25 PLN, co daje możliwość rezerwacji miejsca na 1 zajęcia. Instrukcja jak wpłacić kaucję i zasady działana kaucji za posyłaniem (link)
 9. Klient może wystąpić o zwrot kaucji w dowolnym momencie wysyłąjąc prośbe na e-mail: recepcja@citysports.com.pl. Po poprawnej weryfikacji, Klub zobowiązuje się do zwrotu środków na konto wskazane przez Klienta.
 10. NIEOBECNOŚĆ na zarezerwowanych zajęciach należy zgłosić nie później niż 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć, brak zgłoszenia lub odwołanie rezerwacji nie na czas, skutkuje:
   • Dla osób z kartami partnerskimi MULTISPORT/MEDICOVER SPORT/FIT PROFIT/PZU SPORT, zostaje pobrana kaucja w wysokości 25 PLN. Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji e-mailem.
   • Dla osób z karnetami na 4 zajęcia / 8 zajęć, zostaje pobrane wejście z karnetu. W Panelu Klubowicza/aplikacji eFitness takie wejście będzie oznaczone kolorem czerwonym. 
   • Dla osób z karnetami OPEN, trzykrotna nieobecność w okresie 30 dni skutkuje zablokowaniem na 7 dni możliwości zapisywania się na zajęcia oraz korzystania z karnetu. W takim przypadku uczestniczenie w zajęciach jest możliwe tylko po wykupienia wejścia jednorazowego.

 ZASADY PŁATNOŚCI.

 1. Firma oferująca usługę sprzedaży: City Sports 4 People sp. z o.o., ul. Zakrzowska 21, 51-318 Wrocław, NIP 9452174861, REGON 122915334
 2. Płatność w klubie można dokonać za pomocą gotówki, karty płatniczej oraz płatności ONLINE za pomocą PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 3. Klient, który opłaci karnet na zajęcia fitness lub jednorazowe wejście ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 7 dni od daty zakupy, jeśli NIE skorzystał z karnetu lub jednorazowego wejścia na zajęcia fitness.
 4. Klient może wystąpić o zwrot dokonanych płatności w.ws wysyłając e-mail na adres: recepcja@citysports.com.pl. Po poprawnej weryfikacji, Klub zobowiązuje się do zwrotu środków na konto wskazane przez Klienta.

Ochrona danych osobowych.

 1. Zakładając konto w City Sports 4 People sp. z o.o.  Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez City Sports 4 People sp. z o.o. Swoich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do Swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest: City Sports 4 People sp. z o.o. , 51-318 Wrocław, ul.Zakrzowska 21, NIP: 9452174861, REGON: 122915334.
 2. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, obrony lub dochodzenia w sprawie praw lub roszczeń, któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem przez Administratora działań marketingowych.
 4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera, Komunikacja SMS, Komunikacja telefoniczna w celu kontaktu z klientem.
 5. Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta innym podmiotom (odbiorcom)
 6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
 7. Dane osobowe Klienta są przechowywane w okresie trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu. W celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w szczególności przepisów podatkowych, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez klienta sprzeciwu.
 8. Klient ma prawo do dostępu do swoich wszystkich danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych przez Klienta, w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy.