rezerwacje online

REGULAMIN

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU CITY SPORTS 4 PEOPLE.

 1. Klub Sportowy „City Sports 4 People” (dalej zwany „Klubem”) zapewnia dostęp do obiektów sportowych, w tym 3 kortów do squasha, 3 kortów do badmintona, 1 stołu do tenisa stołowego oraz prowadzi zajęcia fitness na 2 salach.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników Klubu.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.
 4. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z usług Klubu tylko pod opieką opiekuna, który ponosi pełna odpowiedzialność.
 5. Wszyscy użytkownicy obiektu Klubu zobowiązani są do zachowania porządku oraz dbania o czystość w obrębie obiektu.
 6. Wszelkimi szkodami wyrządzonymi na obiekcie, sprzęcie sportowym lub innych urządzeniach należących do Klubu zostanie obciążona osoba, która wyrządziła szkodę. Klient zobowiązany jest wówczas do pokrycia 50% wartości rynkowej nowego sprzętu.
 7. Klub jest przyjazny dla zwierząt, jednak właściciele zwierząt są odpowiedzialni za zachowanie i czystość swoich zwierząt na terenie Klubu.

GODZINY OTWARCIA.

 1. Klub jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 22:00, piątek 8:00 – 21:00, sobota  8:00-15:00, niedziela 9:00-20:00.
 2. Klienci mogą korzystać z klubu 10 minut przed otwarciem i są zobowiązani do opuszczenia klubu najpóźniej 30 minut po godzinie zakończeniu ostatniej rezerwacji lub zajęć w danym dniu.
 3. Klub zastrzega sobie prawo zamknięcia albo zmiany godzin otwarcia klubu w dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni znajdujące się krótko przed tymi dniami jak również w weekendy i wakacje. Informacja o ewentualnych zmianach otwarcia klubu zostanie udostępniona w klubie oraz na stronie internetowej citysports.com.pl

STRÓJ SPORTOWY ORAZ RZECZY OSOBISTE.

 1. Wejście do strefy przy kortach oraz korty i sale fitness możliwe jest tylko w odpowiednim stroju sportowym oraz czystym zmiennym obuwiu sportowym nie pozostawiającym śladów na powierzchni – obuwie z tzw. podeszwą non-marking, przeznaczoną do sportów halowych.
 2. Obuwie powinno być zmieniane jedynie w obiekcie, nie w domu, samochodzie itp., przed wejściem do strefy przy kortach.
 3. Zabrania się gry na korcie bez obuwia zmiennego lub stroju sportowego. Za zanieczyszczenie nawierzchni sportowej poprzez nieodpowiednie obuwie (czarne podeszwy, brudne obuwie) Klient ponosi odpowiedzialność materialną wynoszącą 50 zł.
 4. Rzeczy osobiste należy przechowywać w torbie, termobagu lub w szatni, zabrania się pozostawianie rzeczy w innych miejscach niż szatnia lub własna torba np. kurtki na kanapach, buty pod stolikami itp.
 5. Na terenie klubu należy przebierać się w wyznaczonych do tego miejscach. Zabrania się przebierania oraz zmiany obuwia przy kortach.
 6. Klub oraz pracownicy obsługi nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu

BEZPIECZEŃSTWO.

 1. Wszystkie osoby korzystające z obiektu Klubu zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 2. Z oferty Klubu mogą korzystać osoby, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wzmożonej aktywności fizycznej.
 3. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu a także zabrania się przebywania osobom będącym pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub kontuzje, które mogą się zdarzyć w trakcie korzystania z obiektu Klubu.

ZASADY REZERWACJI KORTÓW SQUASH/BADMINTON ORAZ TENIS STOŁOWY.

 1. Każda rezerwacja kortów/stołu do tenisa wymaga PRZEDPŁATY (płatność online) w momencie rezerwowania.
 2. Klub nie będzie prowadził rezerwacji kortów/stołu do tenisa w żaden inny sposób niż ONLINE.
 3. Po dokonaniu rezerwacji, Klient ma 30 minut na opłacenie ONLINE (przez Przelewy24). Brak uiszczenia wymaganej opłaty skutkuje automatycznym usunięciem rezerwacji z systemu. Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji e-mailem.
 4. Rezerwację można dokonać/anulować przez stronę citysports.com.pl lub aplikację RESERVISE.
 5. Podczas dokonywania rezerwacji Klient zobowiązuje się do przestrzegania warunków, które wymagają zgłoszenia anulacji minimum 9 h przed planowanym rozpoczęciem.
 6. W przypadku anulowania/zmiany terminu opłaconej rezerwacji zgodnie z regulaminem (9h przed rozpoczęciem), klub NIE zwraca środków na konto Klienta, a przenosi je na kolejną rezerwację. Klient ma 7 dni na wykorzystanie środków, licząc od dnia na który była dokonana rezerwacja. UWAGA!!! Takiej zmiany dokonać można TYLKO i WYŁĄCZNIE przez recepcję klubu.
 7. W przypadku nieodwołania opłaconej rezerwacji lub anulowania nie na czas (9 h przed rozpoczęciem), klub NIE będzie zwracał środków ani NIE będzie przenosił ich na kolejną rezerwację.
 8. Podczas rezerwacji Klient może zadeklarować posiadanie kart partnerskich MultiSport, MedicoverSport, FitProfit lub PZUsport, wówczas płatność zostanie pomniejszona o 15 PLN za jedną kartę (maksymalnie 2 karty na jeden kort) UWAGA! Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zarejestrowania karty partnerskiej w recepcji klubu przed rozpoczęciem rezerwacji.
 9. Klientów korzystających z kart partnerskich obowiązują regulaminy korzystania z tych kart.
 10. Rezerwacja kortu na 90 minut (1,5h) – Klient rezerwuje kort na 1h, deklaruje liczbę posiadanych kart partnerskich lub ich brak, opłaca ONLINE. Następnie kontaktuje się z recepcją klubu telefonicznie. Recepcja wydłuży rezerwację, a dopłata za 30 minut będzie do uregulowania w recepcji klubu.
 11. W cenie rezerwacji kortu badmintona zawarte jest wypożyczenie rakiet, a lotki można zakupić w recepcji lub przynieść własne. W cenie rezerwacji kortu squasha zawarte jest wypożyczenie rakiet i piłek.
 12. Rakiety są wydawane zgodnie z dostępnością, jednakże maksymalna liczba rakiet na kort do badmintona wynosi 4, a na kort do squasha – 2.

ZASADY REZERWACJI NA ZAJĘCIA GRUPOWE – SZKÓŁKI SQUASH/BADMINTON.

 1. Każda rezerwacja zajęć grupowych badminton/squash wymaga PRZEDPŁATY (płatność online) w momencie rezerwowania.
 2. Klub nie będzie prowadził rezerwacji miejsc na zajęcia w żaden inny sposób niż ONLINE.
 3. Po dokonaniu rezerwacji, Klient ma 30 minut na opłacenie ONLINE (przez Przelewy24). Brak uiszczenia wymaganej opłaty skutkuje automatycznym usunięciem rezerwacji z systemu. Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji e-mailem.
 4. Rezerwację można dokonać przez stronę citysports.com.pl lub aplikację RESERVISE.
 5. Podczas dokonywania rezerwacji Klient zobowiązuje się do przestrzegania warunków, które wymagają zgłoszenia anulacji minimum 9 h przed planowanym rozpoczęciem.
 6. W przypadku anulowania/zmiany terminu opłaconej rezerwacji zgodnie z regulaminem (9h przed rozpoczęciem), klub NIE zwraca środków na konto Klienta, a przenosi je na kolejną rezerwację. Klient ma 7 dni na wykorzystanie środków, licząc od dnia na który była dokonana rezerwacja. UWAGA!!! Takiej zmiany dokonać można TYLKO i WYŁĄCZNIE przez recepcję klubu.W przypadku nieodwołania opłaconej rezerwacji lub anulowania nie na czas (9 h przed rozpoczęciem), klub NIE będzie zwracał środków ani NIE będzie przenosił ich na kolejną rezerwację.
 7. Podczas rezerwacji Klient może zadeklarować posiadanie karty partnerskich MultiSport, MedicoverSport, FitProfit lub PZUsport, wówczas płatność zostanie pomniejszona o 15 PLN. UWAGA! Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zarejestrowania karty partnerskiej w recepcji klubu przed rozpoczęciem rezerwacji.
 8. Klientów korzystających z kart partnerskich obowiązują regulaminy korzystania z tych kart.
 9. W cenie rezerwacji szkółki zawarty jest sprzęt potrzebny do zajęć.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU CITY SPORTS 4 PEOPLE.

 1. Klub Sportowy „City Sports 4 People” (dalej zwany „Klubem”) zapewnia dostęp do obiektów sportowych, w tym 3 kortów do squasha, 3 kortów do badmintona, 1 stołu do tenisa stołowego oraz prowadzi zajęcia fitness na 2 salach.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników Klubu.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.
 4. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z usług Klubu tylko pod opieką opiekuna, który ponosi pełna odpowiedzialność.
 5. Wszyscy użytkownicy obiektu Klubu zobowiązani są do zachowania porządku oraz dbania o czystość w obrębie obiektu.
 6. Wszelkimi szkodami wyrządzonymi na obiekcie, sprzęcie sportowym lub innych urządzeniach należących do Klubu zostanie obciążona osoba, która wyrządziła szkodę. Klient zobowiązany jest wówczas do pokrycia 50% wartości rynkowej nowego sprzętu.
 7. Klub jest przyjazny dla zwierząt, jednak właściciele zwierząt są odpowiedzialni za zachowanie i czystość swoich zwierząt na terenie Klubu.

GODZINY OTWARCIA.

 1. Klub jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 22:00, piątek 8:00 – 21:00, sobota  8:00-15:00, niedziela 9:00-20:00.
 2. Klienci mogą korzystać z klubu 10 minut przed otwarciem i są zobowiązani do opuszczenia klubu najpóźniej 30 minut po godzinie zakończenia ostatniej rezerwacji lub zajęć w danym dniu.
 3. Klub zastrzega sobie prawo zamknięcia albo zmiany godzin otwarcia klubu w dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni znajdujące się krótko przed tymi dniami jak również w weekendy i wakacje. Informacja o ewentualnych zmianach otwarcia klubu zostanie udostępniona w klubie oraz na stronie internetowej citysports.com.pl

STRÓJ SPORTOWY ORAZ RZECZY OSOBISTE.

 1. Wejście do strefy przy kortach oraz korty i sale fitness możliwe jest tylko w odpowiednim stroju sportowym oraz czystym zmiennym obuwiu sportowym nie pozostawiającym śladów na powierzchni – obuwie z tzw. podeszwą non-marking, przeznaczoną do sportów halowych.
 2. Obuwie powinno być zmieniane jedynie w obiekcie, nie w domu, samochodzie itp., przed wejściem do strefy przy kortach.
 3. Osoby, które uczęszczają na zajęcia, gdzie obuwie nie jest potrzebne, powinny również posiadać zmienne obuwie, aby przejść z szatni lub miejsca, gdzie powinno być zostawione obuwie (mogą to być zarówno obuwie sportowe, jak i klapki).
 4. Rzeczy osobiste należy przechowywać w torbie lub w szatni, zabrania się pozostawianie rzeczy w innych miejscach niż szatnia lub własna torba np. kurtki na kanapach, buty pod stolikami itp.
 5. Na terenie klubu należy przebierać się w wyznaczonych do tego miejscach. Zabrania się przebierania oraz zmiany obuwia przy kortach.
 6. Klub oraz pracownicy obsługi nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu

BEZPIECZEŃSTWO.

 1. Wszystkie osoby korzystające z obiektu Klubu zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 2. Z oferty Klubu mogą korzystać osoby, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wzmożonej aktywności fizycznej.
 3. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu a także zabrania się przebywania osobom będącym pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub kontuzje, które mogą się zdarzyć w trakcie korzystania z obiektu Klubu.

REGULAMIN REZERWACJI NA ZAJĘCIA FITNESS.

 1. Uczestnictwo w zajęciach grupowych fitness wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca przez stronę (STREFA FITNESS) lub Aplikację eFitness.
 2. Na zajęcia można się zapisać maksymalnie 5 dni do przodu.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku, gdy liczba zapisanych osób na zajęcia jest mniejsza niż 4 osoby. Klub zobowiązuje się wówczas do poinformowania SMSem/Powiadomienie Push z aplikacji eFitness osób zapisanych na minimum 1h przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Zajęcia fitness trwają 50 minut, przy czym zajęcia specjalistyczne typu Joga trwają 75 minut.
 5. Karnety fitness są ważne 30 dni od wybranej daty rozpoczęcia karnetu.
 6. Karnety są wystawiane imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby.
 7. Karnety na określoną liczbę wejść nie podlegają zawieszeniu. Karnet OPEN może być zawieszony na 5 dni.
 8. Dla posiadaczy kart partnerskich MULTISPORT/MEDICOVER SPORT/FIT PROFIT/PZU SPORT wymagana jest wpłata kaucji 25 PL. Instrukcja jak wpłacić kaucję i zasady działana kaucji za posyłaniem (link)
 9. Klient może wystąpić o zwrot kaucji w dowolnym momencie wysyłąjąc prośbe na e-mail: recepcja@citysports.com.pl. Po poprawnej weryfikacji, Klub zobowiązuje się do zwrotu środków na konto wskazane przez Klienta.
 10. NIEOBECNOŚĆ na zarezerwowanych zajęciach należy zgłosić nie później niż 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
 11. Brak zgłoszenia lub odwołanie rezerwacji nie na czas, skutkuje:
   • Dla osób z kartami partnerskimi MULTISPORT/MEDICOVER SPORT/FIT PROFIT/PZU SPORT, zostaje pobrana kaucja w wysokości 25 PLN. Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji e-mailem.
   • Dla osób z karnetami na 4 zajęcia / 8 zajęć, zostaje pobrane wejście z karnetu. W Panelu Klubowicza/aplikacji eFitness takie wejście będzie oznaczone kolorem czerwonym. 
   • Dla osób z karnetami OPEN, trzykrotna nieobecność w okresie 30 dni skutkuje zablokowaniem na 7 dni możliwości zapisywania się na zajęcia oraz korzystania z karnetu. W takim przypadku uczestniczenie w zajęciach jest możliwe tylko po wykupienia wejścia jednorazowego.

 ZASADY PŁATNOŚCI.

 1. Firma oferująca usługę sprzedaży: City Sports 4 People sp. z o.o., ul. Zakrzowska 21, 51-318 Wrocław, NIP 9452174861, REGON 122915334
 2. Płatność w klubie można dokonać za pomocą gotówki, karty płatniczej oraz płatności ONLINE za pomocą PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 3. Klient, który opłaci karnet na zajęcia fitness lub jednorazowe wejście ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 7 dni od daty zakupy, jeśli NIE skorzystał z karnetu lub jednorazowego wejścia na zajęcia fitness.
 4. Klient może wystąpić o zwrot dokonanych płatności w.ws wysyłając e-mail na adres: recepcja@citysports.com.pl. Po poprawnej weryfikacji, Klub zobowiązuje się do zwrotu środków na konto wskazane przez Klienta.

Ochrona danych osobowych.

 1. Zakładając konto w City Sports 4 People sp. z o.o.  Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez City Sports 4 People sp. z o.o. Swoich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do Swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest: City Sports 4 People sp. z o.o. , 51-318 Wrocław, ul.Zakrzowska 21, NIP: 9452174861, REGON: 122915334.
 2. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (1) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (2) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (3) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, obrony lub dochodzenia w sprawie praw lub roszczeń, któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Klient udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem przez Administratora działań marketingowych.
 4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera, Komunikacja SMS, Komunikacja telefoniczna w celu kontaktu z klientem.
 5. Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta innym podmiotom (odbiorcom)
 6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
 7. Dane osobowe Klienta są przechowywane w okresie trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu. W celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w szczególności przepisów podatkowych, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez klienta sprzeciwu.
 8. Klient ma prawo do dostępu do swoich wszystkich danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych przez Klienta,  jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy.

Regulamin funkcjonowania monitoringu w Klubie City Sports 4 People.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Zakrzowskiej 21 we Wrocławiu, w tym miejsca instalacji kamer systemu na terenie obiektu, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach
 2. Przez infrastrukturę budynku objętą monitoringiem wizyjnym należy rozumieć:
  • bezpośrednio przylegający zewnętrzny teren wokół budynku, wejście, parking,
  • recepcją, korty.
 3. Celem monitoringu jest:
  • zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i klientów firmy oraz osób przebywających na terenie obiektu),
  • ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich, oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu,
  • ograniczanie dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych,
  • sprawowanie nadzoru oraz kontroli nad bezpieczeństwem przez właściciela obiektu.
 4. Obiekt posiada stosowne oznaczenia informujące o monitoringu.
 5. Opis monitoringu:
  • System monitoringu wizyjnego składa się z kamer rozmieszczonych wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz rejestratorów.
  • Monitoring funkcjonuje całodobowo, nagrania są przechowywane na dyskach rejestratorów.
  • Retencja danych w systemach monitoringu wynosi 7-10 dni po których najstarsze nagrania są nadpisywane.
  • Nagrania nie są dodatkowo archiwizowane.
  • Obraz z kamer, dostępny jest wyłącznie osobom uprawnionym po zalogowaniu do systemu
 6. Udostępnianie zapisu nagrań.
  Zapis obrazu może być udostępniony wyłącznie właściwym organom ścigania policji, prokuraturze, sądom w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU CITY SPORTS 4 PEOPLE.

 1. Klub Sportowy „City Sports 4 People” (dalej zwany „Klubem”) zapewnia dostęp do obiektów sportowych, w tym 3 kortów do squasha, 3 kortów do badmintona, 1 stołu do tenisa stołowego oraz prowadzi zajęcia fitness na 2 salach.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników Klubu.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.
 4. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z usług Klubu tylko pod opieką opiekuna, który ponosi pełna odpowiedzialność.
 5. Wszyscy użytkownicy obiektu Klubu zobowiązani są do zachowania porządku oraz dbania o czystość w obrębie obiektu.
 6. Wszelkimi szkodami wyrządzonymi na obiekcie, sprzęcie sportowym lub innych urządzeniach należących do Klubu zostanie obciążona osoba, która wyrządziła szkodę. Klient zobowiązany jest wówczas do pokrycia 50% wartości rynkowej nowego sprzętu.
 7. Klub jest przyjazny dla zwierząt, jednak właściciele zwierząt są odpowiedzialni za zachowanie i czystość swoich zwierząt na terenie Klubu.

GODZINY OTWARCIA.

 1. Klub jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 22:00, piątek 8:00 – 21:00, sobota  8:00-15:00, niedziela 9:00-20:00.
 2. Klienci mogą korzystać z klubu 10 minut przed otwarciem i są zobowiązani do opuszczenia klubu najpóźniej 30 minut po godzinie zakończeniu ostatniej rezerwacji lub zajęć w danym dniu.
 3. Klub zastrzega sobie prawo zamknięcia albo zmiany godzin otwarcia klubu w dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni znajdujące się krótko przed tymi dniami jak również w weekendy i wakacje. Informacja o ewentualnych zmianach otwarcia klubu zostanie udostępniona w klubie oraz na stronie internetowej citysports.com.pl

STRÓJ SPORTOWY ORAZ RZECZY OSOBISTE.

 1. Wejście do strefy przy kortach oraz korty i sale fitness możliwe jest tylko w odpowiednim stroju sportowym oraz czystym zmiennym obuwiu sportowym nie pozostawiającym śladów na powierzchni – obuwie z tzw. podeszwą non-marking, przeznaczoną do sportów halowych.
 2. Obuwie powinno być zmieniane jedynie w obiekcie, nie w domu, samochodzie itp., przed wejściem do strefy przy kortach.
 3. Zabrania się gry na korcie bez obuwia zmiennego lub stroju sportowego. Za zanieczyszczenie nawierzchni sportowej poprzez nieodpowiednie obuwie (czarne podeszwy, brudne obuwie) Klient ponosi odpowiedzialność materialną wynoszącą 50 zł.
 4. Rzeczy osobiste należy przechowywać w torbie, termobagu lub w szatni, zabrania się pozostawianie rzeczy w innych miejscach niż szatnia lub własna torba np. kurtki na kanapach, buty pod stolikami itp.
 5. Na terenie klubu należy przebierać się w wyznaczonych do tego miejscach. Zabrania się przebierania oraz zmiany obuwia przy kortach.
 6. Klub oraz pracownicy obsługi nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu

BEZPIECZEŃSTWO.

 1. Wszystkie osoby korzystające z obiektu Klubu zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 2. Z oferty Klubu mogą korzystać osoby, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wzmożonej aktywności fizycznej.
 3. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu a także zabrania się przebywania osobom będącym pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub kontuzje, które mogą się zdarzyć w trakcie korzystania z obiektu Klubu.

ZASADY REZERWACJI KORTÓW SQUASH/BADMINTON ORAZ TENIS STOŁOWY.

 1. Każda rezerwacja kortów/stołu do tenisa wymaga PRZEDPŁATY (płatność online) w momencie rezerwowania.
 2. Klub nie będzie prowadził rezerwacji kortów/stołu do tenisa w żaden inny sposób niż ONLINE.
 3. Po dokonaniu rezerwacji, Klient ma 30 minut na opłacenie ONLINE (przez Przelewy24). Brak uiszczenia wymaganej opłaty skutkuje automatycznym usunięciem rezerwacji z systemu. Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji e-mailem.
 4. Rezerwację można dokonać/anulować przez stronę citysports.com.pl lub aplikację RESERVISE.
 5. Podczas dokonywania rezerwacji Klient zobowiązuje się do przestrzegania warunków, które wymagają zgłoszenia anulacji minimum 9 h przed planowanym rozpoczęciem.
 6. W przypadku anulowania/zmiany terminu opłaconej rezerwacji zgodnie z regulaminem (9h przed rozpoczęciem), klub NIE zwraca środków na konto Klienta, a przenosi je na kolejną rezerwację. Klient ma 7 dni na wykorzystanie środków, licząc od dnia na który była dokonana rezerwacja. UWAGA!!! Takiej zmiany dokonać można TYLKO i WYŁĄCZNIE przez recepcję klubu.
 7. W przypadku nieodwołania opłaconej rezerwacji lub anulowania nie na czas (9 h przed rozpoczęciem), klub NIE będzie zwracał środków ani NIE będzie przenosił ich na kolejną rezerwację.
 8. Podczas rezerwacji Klient może zadeklarować posiadanie kart partnerskich MultiSport, MedicoverSport, FitProfit lub PZUsport, wówczas płatność zostanie pomniejszona o 15 PLN za jedną kartę (maksymalnie 2 karty na jeden kort) UWAGA! Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zarejestrowania karty partnerskiej w recepcji klubu przed rozpoczęciem rezerwacji.
 9. Klientów korzystających z kart partnerskich obowiązują regulaminy korzystania z tych kart.
 10. Rezerwacja kortu na 90 minut (1,5h) – Klient rezerwuje kort na 1h, deklaruje liczbę posiadanych kart partnerskich lub ich brak, opłaca ONLINE. Następnie kontaktuje się z recepcją klubu telefonicznie. Recepcja wydłuży rezerwację, a dopłata za 30 minut będzie do uregulowania w recepcji klubu.
 11. W cenie rezerwacji kortu badmintona zawarte jest wypożyczenie rakiet, a lotki można zakupić w recepcji lub przynieść własne. W cenie rezerwacji kortu squasha zawarte jest wypożyczenie rakiet i piłek.
 12. Rakiety są wydawane zgodnie z dostępnością, jednakże maksymalna liczba rakiet na kort do badmintona wynosi 4, a na kort do squasha – 2.

ZASADY REZERWACJI NA ZAJĘCIA GRUPOWE – SZKÓŁKI SQUASH/BADMINTON.

 1. Każda rezerwacja zajęć grupowych badminton/squash wymaga PRZEDPŁATY (płatność online) w momencie rezerwowania.
 2. Klub nie będzie prowadził rezerwacji miejsc na zajęcia w żaden inny sposób niż ONLINE.
 3. Po dokonaniu rezerwacji, Klient ma 30 minut na opłacenie ONLINE (przez Przelewy24). Brak uiszczenia wymaganej opłaty skutkuje automatycznym usunięciem rezerwacji z systemu. Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji e-mailem.
 4. Rezerwację można dokonać przez stronę citysports.com.pl lub aplikację RESERVISE.
 5. Podczas dokonywania rezerwacji Klient zobowiązuje się do przestrzegania warunków, które wymagają zgłoszenia anulacji minimum 9 h przed planowanym rozpoczęciem.
 6. W przypadku anulowania/zmiany terminu opłaconej rezerwacji zgodnie z regulaminem (9h przed rozpoczęciem), klub NIE zwraca środków na konto Klienta, a przenosi je na kolejną rezerwację. Klient ma 7 dni na wykorzystanie środków, licząc od dnia na który była dokonana rezerwacja. UWAGA!!! Takiej zmiany dokonać można TYLKO i WYŁĄCZNIE przez recepcję klubu.W przypadku nieodwołania opłaconej rezerwacji lub anulowania nie na czas (9 h przed rozpoczęciem), klub NIE będzie zwracał środków ani NIE będzie przenosił ich na kolejną rezerwację.
 7. Podczas rezerwacji Klient może zadeklarować posiadanie karty partnerskich MultiSport, MedicoverSport, FitProfit lub PZUsport, wówczas płatność zostanie pomniejszona o 15 PLN. UWAGA! Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zarejestrowania karty partnerskiej w recepcji klubu przed rozpoczęciem rezerwacji.
 8. Klientów korzystających z kart partnerskich obowiązują regulaminy korzystania z tych kart.
 9. W cenie rezerwacji szkółki zawarty jest sprzęt potrzebny do zajęć.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU CITY SPORTS 4 PEOPLE.

 1. Klub Sportowy „City Sports 4 People” (dalej zwany „Klubem”) zapewnia dostęp do obiektów sportowych, w tym 3 kortów do squasha, 3 kortów do badmintona, 1 stołu do tenisa stołowego oraz prowadzi zajęcia fitness na 2 salach.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników Klubu.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.
 4. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z usług Klubu tylko pod opieką opiekuna, który ponosi pełna odpowiedzialność.
 5. Wszyscy użytkownicy obiektu Klubu zobowiązani są do zachowania porządku oraz dbania o czystość w obrębie obiektu.
 6. Wszelkimi szkodami wyrządzonymi na obiekcie, sprzęcie sportowym lub innych urządzeniach należących do Klubu zostanie obciążona osoba, która wyrządziła szkodę. Klient zobowiązany jest wówczas do pokrycia 50% wartości rynkowej nowego sprzętu.
 7. Klub jest przyjazny dla zwierząt, jednak właściciele zwierząt są odpowiedzialni za zachowanie i czystość swoich zwierząt na terenie Klubu.

GODZINY OTWARCIA.

 1. Klub jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 22:00, piątek 8:00 – 21:00, sobota  8:00-15:00, niedziela 9:00-20:00.
 2. Klienci mogą korzystać z klubu 10 minut przed otwarciem i są zobowiązani do opuszczenia klubu najpóźniej 30 minut po godzinie zakończenia ostatniej rezerwacji lub zajęć w danym dniu.
 3. Klub zastrzega sobie prawo zamknięcia albo zmiany godzin otwarcia klubu w dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni znajdujące się krótko przed tymi dniami jak również w weekendy i wakacje. Informacja o ewentualnych zmianach otwarcia klubu zostanie udostępniona w klubie oraz na stronie internetowej citysports.com.pl

STRÓJ SPORTOWY ORAZ RZECZY OSOBISTE.

 1. Wejście do strefy przy kortach oraz korty i sale fitness możliwe jest tylko w odpowiednim stroju sportowym oraz czystym zmiennym obuwiu sportowym nie pozostawiającym śladów na powierzchni – obuwie z tzw. podeszwą non-marking, przeznaczoną do sportów halowych.
 2. Obuwie powinno być zmieniane jedynie w obiekcie, nie w domu, samochodzie itp., przed wejściem do strefy przy kortach.
 3. Osoby, które uczęszczają na zajęcia, gdzie obuwie nie jest potrzebne, powinny również posiadać zmienne obuwie, aby przejść z szatni lub miejsca, gdzie powinno być zostawione obuwie (mogą to być zarówno obuwie sportowe, jak i klapki).
 4. Rzeczy osobiste należy przechowywać w torbie lub w szatni, zabrania się pozostawianie rzeczy w innych miejscach niż szatnia lub własna torba np. kurtki na kanapach, buty pod stolikami itp.
 5. Na terenie klubu należy przebierać się w wyznaczonych do tego miejscach. Zabrania się przebierania oraz zmiany obuwia przy kortach.
 6. Klub oraz pracownicy obsługi nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu

BEZPIECZEŃSTWO.

 1. Wszystkie osoby korzystające z obiektu Klubu zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 2. Z oferty Klubu mogą korzystać osoby, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wzmożonej aktywności fizycznej.
 3. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu a także zabrania się przebywania osobom będącym pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub kontuzje, które mogą się zdarzyć w trakcie korzystania z obiektu Klubu.

REGULAMIN REZERWACJI NA ZAJĘCIA FITNESS.

 1. Uczestnictwo w zajęciach grupowych fitness wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca przez stronę (STREFA FITNESS) lub Aplikację eFitness.
 2. Na zajęcia można się zapisać maksymalnie 5 dni do przodu.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku, gdy liczba zapisanych osób na zajęcia jest mniejsza niż 4 osoby. Klub zobowiązuje się wówczas do poinformowania SMSem/Powiadomienie Push z aplikacji eFitness osób zapisanych na minimum 1h przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Zajęcia fitness trwają 50 minut, przy czym zajęcia specjalistyczne typu Joga trwają 75 minut.
 5. Karnety fitness są ważne 30 dni od wybranej daty rozpoczęcia karnetu.
 6. Karnety są wystawiane imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby.
 7. Karnety na określoną liczbę wejść nie podlegają zawieszeniu. Karnet OPEN może być zawieszony na 5 dni.
 8. Dla posiadaczy kart partnerskich MULTISPORT/MEDICOVER SPORT/FIT PROFIT/PZU SPORT wymagana jest wpłata kaucji 25 PL. Instrukcja jak wpłacić kaucję i zasady działana kaucji za posyłaniem (link)
 9. Klient może wystąpić o zwrot kaucji w dowolnym momencie wysyłąjąc prośbe na e-mail: recepcja@citysports.com.pl. Po poprawnej weryfikacji, Klub zobowiązuje się do zwrotu środków na konto wskazane przez Klienta.
 10. NIEOBECNOŚĆ na zarezerwowanych zajęciach należy zgłosić nie później niż 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
 11. Brak zgłoszenia lub odwołanie rezerwacji nie na czas, skutkuje:
   • Dla osób z kartami partnerskimi MULTISPORT/MEDICOVER SPORT/FIT PROFIT/PZU SPORT, zostaje pobrana kaucja w wysokości 25 PLN. Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji e-mailem.
   • Dla osób z karnetami na 4 zajęcia / 8 zajęć, zostaje pobrane wejście z karnetu. W Panelu Klubowicza/aplikacji eFitness takie wejście będzie oznaczone kolorem czerwonym. 
   • Dla osób z karnetami OPEN, trzykrotna nieobecność w okresie 30 dni skutkuje zablokowaniem na 7 dni możliwości zapisywania się na zajęcia oraz korzystania z karnetu. W takim przypadku uczestniczenie w zajęciach jest możliwe tylko po wykupienia wejścia jednorazowego.

 ZASADY PŁATNOŚCI.

 1. Firma oferująca usługę sprzedaży: City Sports 4 People sp. z o.o., ul. Zakrzowska 21, 51-318 Wrocław, NIP 9452174861, REGON 122915334
 2. Płatność w klubie można dokonać za pomocą gotówki, karty płatniczej oraz płatności ONLINE za pomocą PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 3. Klient, który opłaci karnet na zajęcia fitness lub jednorazowe wejście ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 7 dni od daty zakupy, jeśli NIE skorzystał z karnetu lub jednorazowego wejścia na zajęcia fitness.
 4. Klient może wystąpić o zwrot dokonanych płatności w.ws wysyłając e-mail na adres: recepcja@citysports.com.pl. Po poprawnej weryfikacji, Klub zobowiązuje się do zwrotu środków na konto wskazane przez Klienta.

Ochrona danych osobowych.

 1. Zakładając konto w City Sports 4 People sp. z o.o.  Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez City Sports 4 People sp. z o.o. Swoich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do Swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest: City Sports 4 People sp. z o.o. , 51-318 Wrocław, ul.Zakrzowska 21, NIP: 9452174861, REGON: 122915334.
 2. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (1) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (2) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (3) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, obrony lub dochodzenia w sprawie praw lub roszczeń, któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Klient udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem przez Administratora działań marketingowych.
 4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera, Komunikacja SMS, Komunikacja telefoniczna w celu kontaktu z klientem.
 5. Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta innym podmiotom (odbiorcom)
 6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
 7. Dane osobowe Klienta są przechowywane w okresie trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu. W celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w szczególności przepisów podatkowych, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez klienta sprzeciwu.
 8. Klient ma prawo do dostępu do swoich wszystkich danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych przez Klienta,  jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy.

Regulamin funkcjonowania monitoringu w Klubie City Sports 4 People.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Zakrzowskiej 21 we Wrocławiu, w tym miejsca instalacji kamer systemu na terenie obiektu, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach
 2. Przez infrastrukturę budynku objętą monitoringiem wizyjnym należy rozumieć:
  • bezpośrednio przylegający zewnętrzny teren wokół budynku, wejście, parking,
  • recepcją, korty.
 3. Celem monitoringu jest:
  • zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i klientów firmy oraz osób przebywających na terenie obiektu),
  • ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich, oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu,
  • ograniczanie dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych,
  • sprawowanie nadzoru oraz kontroli nad bezpieczeństwem przez właściciela obiektu.
 4. Obiekt posiada stosowne oznaczenia informujące o monitoringu.
 5. Opis monitoringu:
  • System monitoringu wizyjnego składa się z kamer rozmieszczonych wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz rejestratorów.
  • Monitoring funkcjonuje całodobowo, nagrania są przechowywane na dyskach rejestratorów.
  • Retencja danych w systemach monitoringu wynosi 7-10 dni po których najstarsze nagrania są nadpisywane.
  • Nagrania nie są dodatkowo archiwizowane.
  • Obraz z kamer, dostępny jest wyłącznie osobom uprawnionym po zalogowaniu do systemu
 6. Udostępnianie zapisu nagrań.
  Zapis obrazu może być udostępniony wyłącznie właściwym organom ścigania policji, prokuraturze, sądom w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań.