Regulamin

I. Ogólne zasady korzystania z usług Klubu City Sports 4 People.

 

Każda osoba przy pierwszym wejściu na obiekt jest zobowiązana do jednorazowego wypełnienia deklaracji, w której akceptuje niniejszy regulamin.
Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu a także zabrania się przebywania osobom będącym pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.
Klienci korzystający ze sprzętu należącego do Klubu City Sports 4 People, są zobowiązani do poniesienia pełnej odpowiedzialności materialnej w przypadku zniszczenie, uszkodzenie lub zaginięcia. Klient zobowiązany jest wówczas do pokrycia 50% wartości rynkowej nowego sprzętu.
Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z usług klubu za pisemna zgodą rodzica lub opiekuna, który ponosi pełna odpowiedzialność.
City Sports 4 People oraz pracownicy obsługi nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez należytego dozoru.
Z oferty klubu mogą korzystać osoby, który nie mają przeciwskazań zdrowotnych do wzmożonej aktywności fizycznej. City Sports 4 People oraz obsługa nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub inny uszczerbek na zdrowiu każdej osoby korzystającej z obiektu spowodowanej zaniedbaniem stanu zdrowia i braku konsultacji z lekarzem a także za kontuzje i urazy wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 13, poz.883 z pzm), każdy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do personalizacji Bazy Klientów City Sports 4 People oraz wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęć, filmów itp.) w celach marketingowych.
City Sports 4 People sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.
II. Zasady korzystania z zajęć fitness w Klubie City Sports 4 People.

 

Zajęcia fitness trwają 55 minut, przy czym zajęcia specjalistyczne typu Joga trwają 90 minut.
Zajęcia odbywają się od 3 osób.
Na zajęcia fitness należy stawić się 10 minut przed ich rozpoczęciem.
Na zajęciach fitness obowiązuje wcześniejsza rezerwacja.
Karnety fitness są ważne 30 dni jednak nie dłużej niż 90 dni od daty zakupu.
Karnety są wystawiane imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby.

Każdy klient raz w roku może zawiesić karnet na 10 dni bez podawania przyczyny.
Nieobecność na zarezerwowanych zajęciach należy odwołać minimum 3 godziny przed rozpoczęciem zajęć, brak zgłoszenia skutkuje obciążeniem klienta kosztem tych zajęć.
Na zajęcia fitness należy mieć odpowiedni strój oraz zmienne obuwie sportowe na podeszwie, która nie zostawia śladów na podłodze.
Klub City Sports 4 People zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku, cennika oraz kadry instruktorskiej a także odwołania zajęć.
III. Zasady korzystania z kortów w Klubie City Sports 4 People.

 

Rezerwacja kortów:
klienci mogą dokonywać rezerwacji osobiście w recepcji City Sports 4 People, telefonicznie lub e-mailem. W celu dokonania rezerwacji wymagane jest podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Dane są niezbędne do weryfikacji rezerwacji;
rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczonej od pełnej godziny zegarowej. Istnieje możliwość zarezerwowania kortu od połowy godziny o ile istniej taka możliwość w grafiku rezerwacji kortów.
Odwoływanie rezerwacji kortów:
klienci zobowiązani są powiadomić recepcję klubu o odwołaniu rezerwacji nie później niż 8 godzin przed terminem rezerwacji kortów;
klienci, którzy nie odwołają rezerwacji w wyznaczonym terminie, zobligowani są do poniesienia kosztów wynajęcia kortu według obowiązującego cennika;
klient, który dwukrotnie nie odwoła swojej rezerwacji kortu i nie poniesie w/w kosztów, zostaje pozbawiony możliwości rezerwacji kortów.Stała rezerwacja kortów:
Stała rezerwacja kortów:
stała rezerwacja kortów jest możliwa tylko po wcześniejszej opłacie z góry danego miesiąca kalendarzowego.
Wstęp na korty dozwolony jest tylko w czystym obuwiu zmiennym na jasnej podeszwie lub podeszwie typu non-marking (podeszwa kauczukowa), przeznaczonej do sportów halowych, która nie pozostawia śladów na podłodze. Używanie innego obuwia niesie za sobą konsekwencję wyproszenia z kortów bez zwrotu opłaty za kort, jak również możliwością obciążenia klienta kosztami czyszczenia nawierzchni (400 PLN).
Zabrania się wnoszenia na korty napojów słodkich i gazowanych, ręczników papierowych i podobnych przedmiotów mogących zanieczyszczać korty.
Ze względów bezpieczeństwa i higieny zabrania się gry bez koszulki lub/i bez butów.
Zabrania się wnoszenia na korty i pozostawiania na jego podłodze zegarków, butelek z wodą, ręczników, telefonów komórkowych oraz wszelkich innych przedmiotów mogących utrudniać grę i powodować zagrożenie zdrowia graczy na korcie.
Na kortach do squasha zaleca się posiadanie okularów ochronnych.
IV. Zasady korzystania z kart MultiSport Benefit System w Klubie City Sports 4 People.

 

Klient może korzystać z usług dostępnych w klubie z kartą MultiSport tylko po wcześniejszym okazaniu dowodu osobistego.
Karta MultiSport upoważnia klientów do korzystania z usług: fitness, squash.
Kartę można użyć 2 razy dziennie w odstępie minimum 4 godzin w Klubie City Sports 4 People.
Karta MultiSport upoważnia klienta do jednej godziny zajęć fitness, zarówno rano jak i wieczorem, bez dopłaty.
Każda karta MultiSport upoważnia do 15 PLN niżki na pierwszą godzinę wynajęcia kortu do squasha.
Karta MultiSport nie obejmuje usługi badminton.
V. Zasady korzystania z karty OK System.

 

Karta OK System upoważnia klientów Klubu City Sports 4 People do korzystania z usług: fitness, squash, badminton.
Kartę można użyć 2 razy dziennie w odstępie minimum 8 godzin na usługi (fitness, squash, badminton).
Karta OK System upoważnia klienta do jednej godziny zajęć fitness, zarówno rano jak i wieczorem, bez dopłaty.
Każda karta OK System upoważnia klienta do zniżki 15 PLN na pierwsza godzinę wynajęcia kortu do badmintona lub squasha.
VI. Zasady korzystania z karty FitFlex.

 

Karta FitFlex upoważnia klientów klubu City Sports 4 People do korzystania z usług: fitness, squash, badminton.
Karta FitFlex upoważnia klienta do jednej godziny zajęć fitness, zarówno rano jak i wieczorem, bez dopłaty.
Każda karta FitFlex upoważnia klienta do zniżki 15PLN na pierwszą godzinę wynajęcia kortu do badmintona lub squasha.
VII. Zasady korzystania z karty FitProfit oraz FitSport:

 

Karta FitProfit upoważnia klientów klubu City Sports 4 People do korzystania z usług: fitness, squash, badminton.
Karta FitProfit upoważnia klienta do jednej godziny zajęć fitness, zarówno rano jak i wieczorem, bez dopłaty.
Każda karta FitProfit upoważnia klienta do zniżki 15PLN na pierwszą godzinę wynajęcia kortu do badmintona lub squasha.
Karta FitSport upoważnia klientów klubu City Sports 4 People do korzystania z usuług: fitness.